24.06.2016

24.06.2016 – Transall C160 reg 64-CG Francuskie Siły Powietrzne

back