Czarnobylska Strefa Wykluczenia

9.09.2017 – wizyta w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia.

Wjazd na teren zony poprzez punkt kontrolny w Ditiatkach (Дитятки).

Odwiedzone miejscowości to: Zalesie (Залесье), Kopaczi (Копачи), Prypeć (Припять), Czarnobyl (Чернобыль), Czarnobyl-2.